Search
Close this search box.
Laatuperiaatteet
Yrityksemme täyttää laatu- ja ympäristösertifikaattien korkeat vaatimukset

Laadunvalvonta

Trimet Oy valmistaa ohutlevyrakenteisia metallituotteita lääketeollisuuden laitteisiin, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden, laivojen, junien ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yrityksemme toiminta perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja ajanmukaisen teknologian hyödyntämiseen.

Toimintamme vahvuuksia ovat joustavuus ja luotettavuus. Yrityksen johto varaa henkilö- ja taloudellisia resursesseja toimintoihin, joilla toiminnan jatkuva parantaminen mahdollistuu. Yhtiön toimintaa ohjaa ja sitä johdetaan ISO 9001:2015 standardin vaatimusten mukaisesti.

Täytämme laatustandardit

Bureau Veritas Certification Oy on akkretoituna sertifiointiyrityksenä todennut että toimintajärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 ja 14001:2015 laatu- ja ympäristöjärjestelmän sekä ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen vaatimukset.

Ympäristöperiaatteet

Trimet Oy haluaa huomioida omassa toiminnassaan ympäristöä. Huomioiminen tarkoittaa ympäristösuorituskyvyn jatkuvaa parantamista ja päästöjen minimoimista omassa toiminnassa. Trimet Oy:n toiminnassa todentuvat seuraavat asiat:

  1. Noudatamme lakeja ja asetuksia. Seuraamme niiden muutosta ja vaikutusta toimintaamme.

  2. Yritys kouluttaa henkilöstöä oman työn ja yrityksen toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamiseen sekä toimimaan ympäristöohjeiden mukaisesti. Luomme päämäärät ja tavoitteet jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi.

  3. Tiedotamme sidosryhmille tavoitteemme sekä ympäristösuorituskykyä lisäävät saavutukset.

  4. Yrityksen johto varaa henkilö- ja taloudellisia resursseja toimintoihin jolla yrityksen ympäristösuorituskykyä jatkuvasti parannetaan. Yrityksen toimintaa johdetaan ISO 14001:2015  standardin vaatimusten mukaisesti.

Sertifikaatti uusiutuvan energian käytöstä